Galeria Naszych Prac

  • Przystosowanie starej stołówki do warunków mieszkalnych / Adaptacja świetlicy działkowej

    Przystosowanie starej stołówki do warunk

    Tym razem trzeba było przystosować do warunków mieszkalnych starą stołówkę (o powierzchni 40m2) umiejscowioną na terenie ośrodka FWP. Zajmowaliśmy się…

    dalej